PHÂN BIỆT LOOK / WATCH & SEE

PHÂN BIỆT LOOK / WATCH & SEE
“See”, “Look” và “Watch” là những động từ dường như có vẻ giống nhau vì đều nói đến việc dùng mắt để nhìn.Tuy nhiên có hai sự khác biệt rất quan trọng, tùy thuộc vào việc bạn chủ định nhìn hay xem và bạn chăm chú tới đâu.

Khi chúng ta nói ‘see’ chúng ta thường nói về những thứ mình không thể không nhìn thấy. Chẳng hạn chúng ta có câu: “I opened the curtains and saw some birds outside” – Tôi kéo rèm cửa sổ và (trông) thấy mấy con chim ở bên ngoài. Như vậy có nghĩa là chúng ta không chủ định nhìn/xem/ngắm những con chim đó, mà chỉ là do mở cửa thì trông thấy chúng.
Tuy nhiên, khi chúng ta dùng ‘look’, chúng ta đang nói về việc nhìn một cái gì có chủ định. Do vậy, có thể nói “This morning I looked at the newspaper”(Sáng nay tôi xem báo). Điều này có nghĩa là tôi chủ định đọc (xem) báo.

Khi chúng ta dùng ‘watch’ nghĩa là chúng ta theo dõi, xem một cái gì đó một cách chủ động và chăm chú và thường là có sự chuyển động trong đó. Ví dụ, “I watched the bus go through the traffic lights”(Tôi nhìn theo/theo dõi chiếc xe buýt vượt đèn đỏ) hay “I watch television” (Tôi xem tivi).

Tóm lại: ‘See’ – bạn thực sự không chủ định nhìn, mà tự nó xảy ra trước mắt bạn. ‘Look’ – bạn chủ định nhìn, xem một cái gì đó. Còn ‘watch’ là chủ định và nhìn/theo dõi/xem một cách chăm chú và có sự chuyển động trong đó.

Ngoài ra, còn có các động từ chỉ giác quan như như “hear”, listen to”, feel”, “notice”, “touch”,….. giống như “see”, “look” và “watch”. Và cách dùng cũng giống như vậy: có chủ định hoặc không chủ định.

Ví dụ: “I heard the radio”(Tôi nghe tiếng radio). Trong trường hợp này tôi không chủ định nghe đài, mà tự nhiên nghe thấy tiếng đài, vậy thôi.
– “I listened to the radio”(tôi nghe radio). Ở đây có nghĩa tôi chủ động bật đài lên và nghe đài.
– “I felt the wind on my face”(tôi cảm nhận thấy làn gió trên mặt mình). Ở đây hoàn toàn không chủ định nhưng nó tự xảy ra và tôi đã cảm nhận thấy nó.
– “I touched the fabric”(tôi sờ vào lớp vải). Ở đây tôi chủ động sờ vào vải để có cảm giác về nó

Chúc bạn có thể nhận ra được sự khác nhau về các động từ này và dùng chính xác chúng.

Facebook Comments

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *